ANBI

ANBI

De Nederlandse Gereformeerde Kerk Dokkum-Driesum heeft een ANBI-status ontvangen van de Belastingdienst. Dit betekent dat zowel de individuele gemeenten als andere instellingen binnen dit kerkgenootschap zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De Belastingdienst stelt echter specifieke rapportageverplichtingen, waarover gedetailleerde informatie te vinden is op de NGK-website of via http://www.ngk.nl/anbi/.

Het hebben van een ANBI-status kan fiscale voordelen opleveren voor donateurs. U kunt meer informatie hierover vinden in het belastingaangifteprogramma van de Belastingdienst onder het kopje “Giften”. Als u specifieke vragen heeft over dit belastingvoordeel, kunt u contact opnemen met de Commissie voor Beheer en Administratie (CBA).

 

Vrijwillige bijdragen

De belangrijkste inkomstenbronnen voor de NGK Dokkum-Driesum bestaan uit vaste vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden en collectes tijdens kerkdiensten. Daarnaast is het mogelijk om losse giften te doen, die kunnen worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de kerk: NL25RABO 0343321017 t.n.v. NGK Dokkum-Driesum.