.

Zondag 10 april j.l. werd er in de morgendienst weer een themadienst gehouden. Het thema was ditmaal:  Op Reis.